In de media

12 april 2017 mochten 9 organisaties, die ondersteund worden door het onderwijsinnovatiefond van de stad 's-Hertogenbosch, een presentatie geven aan een gerenommeerd publiek uit de onderwijswereld. Doelstelling vanuit de gemeente 's-Hertogenbosch het belichten van de diversiteit aan projecten die allen innovatie binnen het onderwijs nastreven. Ieder met een eigen unieke kijk op het onderwijs, aanpak en doelstelling. Wat alle projecten met elkaar delen is de visie dat toekomstgerichte educatie een continue veranderend proces is.

Vol trots op onze voorzitter, Paula Samsom, wist zij met een pakkende presentatie het publiek inzage te geven in de unieke denkwijze en de visie van PROVaardig. De kracht van PROVaardig is een concept te bieden aan met name lagere scholen waar leerlingen aangespoord worden om out-of-the box te leren denken gericht op kwaliteitsontwikkeling van het kind en diens toekomst. Volgens PROVaardig wordt voldaan aan de kwaliteitsbeleving bij een kind wanneer het kind het talent heeft ontdekt en zich hierin vrij mag ontwikkelingen.

PROVaardig ziet de lange termijn planning niet afgebakend tot ononderbroken ontwikkeling van 0-18 jaar, maar een heel leven lang. De basis die hieraan ten grondslag ligt is de ontdekkingsreis naar het individuele talent van het kind. PROVaardig biedt kinderen deze mogelijkheid. PROVaardig creëert een en veilige omgeving waarin ruimte wordt gebonden te experimenteren en te onderzoeken.

Succes is bereikt wanneer het kind dol enthousiast is over het gekozen onderwerp en zijn talent gevonden heeft of zich realiseert dat hier zijn talent niet uit de verf kwam.

PROVaardig zet zich blijvend innoverend in voor alle kinderen op zoek naar hun talent.

 Hoe staat het met de onderwijsinnovatie in onze stad? Wat gebeurt er nu al en welke richting moeten we aanhouden? Gehonoreerde projecten uit het onderwijsinnovatiefonds presenteerden hun doelen en aanpak en gingen met een volle zaal in gesprek over waar onderwijsinnovatie toe kan leiden. Feestje hoor! (Post RUW Facebook 14 april 2017)