Disclaimer

Informatieverstrekking

PROVaardig streeft er naar steeds correcte en actuele informatie te verschaffen. Desondanks bestaat de kans dat bepaalde informatie op een bepaald moment niet meer compleet, niet actueel of accuraat is.

De op de website verstrekte informatie is van algemene aard en is bedoeld om u een indicatie te geven van de mogelijkheden welke PROVaardig u kan bieden. Wij adviseren u daarom altijd contact op te nemen met de specialisten van PROVaardig.

De informatie op deze website, in de nieuwsbrieven en andere uitingen van PROVaardig gaat uitsluitend uit van toepasselijkheid van op dat moment geldende technische mogelijkheden. De producten en diensten van PROVaardig zijn gebaseerd op BETA versies, inhoudende dat PROVaardig continue bezig is de technische kwaliteit en technische mogelijkheden te optimaliseren en te verbeteren om u als gebruiker nog meer mogelijkheden te bieden in de toekomst. Door deze BETA versie omgeving kan het voorkomen dat producten en/of diensten welke zijn ondergebracht bij PROVaardig tijdelijk niet kunnen worden aangeroepen. PROVaardig accepteert hiervoor geen enkele aansprakelijkheid noch kan hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van PROVaardig.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Alle uitingen van PROVaardig zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De uitingen zijn alleen bestemd voor de bezoeker van de website of de geadresseerde. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van PROVaardig of van de geadresseerde.

PROVaardig stelt alles in het werk om de website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Maar ook de persoonlijke browser- en/of internetinstellingen van de gebruiker. Als gevolg hiervan kan PROVaardig niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is en naar behoren functioneert. PROVaardig vraagt uw begrip hiervoor.

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. PROVaardig heeft geen controle over de inhoud van deze websites.

Wijzigen van deze disclaimer
PROVaardig houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Deze pagina is voor het laatste opgemaakt op 01 november 2016.