Doelen

De meerwaarde van PROVaardig

Het kind:

·       gaat vanuit nieuwsgierigheid aan de slag.

·       ontdekt zijn of haar talent, interesses en kracht.

·       ervaart zelfregie en eigen verantwoordelijkheid.

·       Leert en ontwikkelt op een plezierige manier.

 

De school:

·       werkt aan de 21st century skills van de leerlingen.

·       werkt aan buurtparticipatie en versterkt de positie van de school binnen de wijk.

·       werkt aan ouderparticipatie; ouders denken mee, zijn betrokken en worden ingezet bij de invulling van de programmering.

De wijk:

·       is betrokken bij het project en zichtbaar binnen de school.

·       buurtbewoners vinden elkaar en kunnen hun netwerk vergroten.