School

De school:

·       werkt aan de 21st century skills van de leerlingen.

·       werkt aan buurtparticipatie en versterkt de positie van de school binnen de wijk.

·       werkt aan ouderparticipatie; ouders denken mee, zijn betrokken en worden ingezet bij de invulling van de programmering.

 

Reactie van Directeur

Wij zijn twee jaar geleden een samenwerking gestart met PROVaardig. De stelling van PROVaardig ondersteunen wij volledig: “Leren doe je het snelst, als je iets leuk vindt!”

Onze leerlingen geven aan waar hun interesses liggen en wat ze leuk vinden om meer over te weten te komen. Om de leerlingen een reëel beeld te geven wat er allemaal komt kijken bij het door hun gekozen onderwerp, roepen de initiatiefnemers van PROVaardig de hulp in van professionals. Zij geven uitleg over hun vak, helpen mee met opdrachten die de kinderen willen uitvoeren.

Het gezamenlijk doel van PROVaardig en EC ‘t Sparrenbos is om onze leerlingen, door te laten doen wat ze echt leuk vinden, te leren wat er allemaal komt kijken bij een beroep, vak of hobby. Dit kan worden gezien als een soort van voortraject studiekeuze, of verder verdiepen in een hobby.

Kennis wordt nu veelal nog centraal, gefragmenteerd en gestuurd door methodes overgedragen. De zich ontwikkelende kennissamenleving vraagt om een fundamenteel andere aanpak van het ons onderwijs in Nederland; een aanpak waarin kinderen leren om eigen kennis te construeren, interesses en talenten te ontwikkelen waarbij het persoonlijke leren centraal staat.

In onze visie beschrijven wij: EC ’t Sparrenbos is een kindcentrum waarin leerlingen groeien naar autonome persoonlijkheden, die hun talenten benutten en die beschikken over de vaardigheden om een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij van de 21e eeuw.

Door o.a. PROVaardig leren onze leerlingen deze vaardigheden te ontdekken en toe te passen. Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, onze leerlingen worden uitgedaagd om kritisch en creatief te zijn en door PROVaardig wordt het “probleem oplossend vermogen” enorm gestimuleerd. Zelfstandig ontwikkelen/leren vindt onder begeleiding van de medewerkers en professionals plaats. Bij PROVaardig krijgen de leerlingen van EC ’t Sparrenbos voortdurend te maken met nieuwe situaties of omstandigheden. Het voortdurend schakelen en inspelen op een situatie doet een beroep op de zelfsturing van onze leerlingen. En zelfsturing vinden wij een voorwaarde om te komen tot leren. Goed ontwikkelde zelfsturing leidt tot meer succes op school en de leerlingen kunnen beter samenwerken, goede relaties opbouwen en uiteindelijke een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij.

PROVaardig is een prachtig initiatief en een waardevolle aanvulling op ons onderwijs. Het ondersteunt onze leerlingen in hun totale ontwikkeling naar een evenwichtige en zelfsturende persoonlijkheid, met oog voor de omgeving. En dat is belangrijk voor nu en later: onze leerlingen hebben de toekomst!


Met groet van EC ‘t Sparrenbos 
Frank van de Veerdonk 
directeur