Sponsoring

Stichting PROVaardig is een non-profit organisatie die alles in het werk stelt om haar doel uit te kunnen dragen.

Niet elke lagere school heeft budget genoeg om kinderen te laten genieten van PROVaardig. Wij als stichting vinden het van groot belang om PROVaardig voor alle scholen toegankelijk te maken. Het gaat per slot om de volgende generatie, onze kinderen!

Wil jij meehelpen om PROVaardig voor alle scholen toegankelijk te maken en wil je hierbij financieel een bijdrage aan leveren, dan willen wij jouw bij voor baat hartelijk danken. Zonder de steun van jullie is het voor veel scholen helaas te kostbaar om PROVaardig te organiseren.

Waar gaat jouw bijdrage naar toe?
Jouw bijdrage gaat naar een apart fonds waaruit wij scholen kunnen compenseren die moeite hebben om budget vrij te maken of simpel weg elke euro moeten omdraaien. PROVaardig moet voor iedereen en elke school toegankelijk zijn in Nederland. Met jouw bijdrage kunnen wij dit doel bereiken!

Media:
Als dank voor jouw bijdrage willen wij graag wat terug doen binnen de kaders die gelden voor commercie en onderwijs welke landelijk zijn opgesteld. Wij als Stichting vinden het belangrijk dat jij binnen de kaders die aandacht krijgt die jij mag verwachten voor jouw sponsoring.

Zo zullen bieden wij jou de gelegenheid om met een eigen sectie op onze website te komen, word je regelmatig aangehaald in nieuwsbrieven en overige (social) markering instrumenten en zullen wij waar wij kunnen jouw organisatie onder de aandacht brengen.

Pakketten:
Stichting PROVaardig biedt verschillende mediapakketen:

  • Lokaal pakket: Jouw bijdrage wordt zoveel als mogelijk gebruikt om lokale scholen te helpen PROVaardig in te kunnen zetten. PROVaardig draagt zorg voor een lokale bekendheid van jouw organisatie. Naast het plaatsen van jouw Logo in krant die de kinderen zelf gaan maken en website kun jij als organisatie ook een significante bijdragen leveren aan het slagen van het project door het afvaardigen van professionals en organiseren van mini stages bij jou op locatie.
  • Regionaal pakket: Jouw bijdrage wordt zoveel als mogelijk gebruikt om regionale scholen te helpen PROVaardig in te kunnen zetten. PROVaardig draagt zorg voor een regionale bekendheid van jouw organisatie. Naast het plaatsen van jouw Logo in krant die de kinderen zelf gaan maken en website en regionale (social) media kun je als organisatie ook een significante bijdragen leveren aan het slagen van het project door het afvaardigen van professionals en organiseren van mini stages bij jou op locatie.
  • Provinciaal pakket: Jouw bijdrage wordt zoveel als mogelijk gebruikt om scholen binnen jouw provincie te helpen PROVaardig in te kunnen zetten. PROVaardig draagt zorg voor een provinciale bekendheid van jouw organisatie. Naast het plaatsen van jouw Logo in krant die de kinderen zelf gaan maken en website en (social) media kun je als organisatie ook een significante bijdragen leveren aan het slagen van het project door het afvaardigen van professionals en organiseren van mini stages bij jou op locatie.
  • Landelijk pakket: Jouw bijdrage wordt landelijk gebruikt om die scholen te helpen die significante tekorten hebben en door jou bijdrage alsnog PROVaardig in te kunnen zetten. PROVaardig draagt zorg voor een landelijke bekendheid van jouw organisatie. Naast het plaatsen van jouw Logo in krant die de kinderen zelf gaan maken en website en (social) media kun je als organisatie ook een significante bijdragen leveren aan het slagen van het project door het afvaardigen van professionals en organiseren van mini stages bij jou op locatie. Wanneer je besluit om op landelijk niveau een bijdrage te leveren, bevestig je meer dan ooit dat de jeugd de toekomst is en bieden wij je de mogelijk om actief te participeren om PROVaardig naar een nog hoger niveau te tillen. Jij onderstreept met jouw bijdrage hetgeen waar jij voor staat!

Omdat elke bijdrage welkom is om ons doel te bereiken, vinden wij het ongepast om vooraf tarieven op onze site te plaatsen. Voorop gesteld geldt dat wij dankbaar zijn met elke bijdrage die je beschikbaar wilt stellen. Voor alle mogelijkheden neem dan contact op met ons mediateam.