Wijk

De wijk:

·       is betrokken bij het project en zichtbaar binnen de school.

·       buurtbewoners vinden elkaar en kunnen hun netwerk vergroten.

 

Wijkraad Sparrenburg, Rosmalen

Door twee zeer enthousiaste bewoners (Paula Samsom en Edsard Kok) van onze wijk Sparrenburg is het project ProVaardig voor de basisschool Sparrenbos bedacht en vormgegeven. 
Het eerste jaar melden er vele kinderen in de bovenbouw zich aan om op enkele vrijdagmorgens samen met Sparrenburg ouders die een leuk en of interessant beroep hebben hiervan kennis te nemen 
Zelfs als afsluiting werd een excursie naar het bedrijf of organisatie gebracht. 
Dit jaar is ProVaardig weer opgezet maar nu met "meer" aanmeldingen  
van de schoolkinderen en "meer "vrijdag ochtenden" wederom zijn er weer vele vrijwilligers en mensen die vertellen over hun beroep en kennis geven aan de kinderen en ze opdrachten geeft en helpen om zelf dingen te maken 
Wij hebben gezien dat kinderen het leuk en interessant vinden om ook  
andere kennis te vergaren anders dan in het regulier schoolprogramma. 
Als wijkraad Sparrenburg hebben wij het project omarmd en gesteund met onze middelen en hebben mee geholpen om een gemeentelijk erkenning van het onderwijs project ProVaardig te verkrijgen. 

Met groet van wijkraad Sparrenburg 
Aad van der Steen 
voorzitter